vrijdag 26 juli 2013

FPA certificering - oefenvragen (4)

Again we have a post in Dutch, but I hope to return soon to English.

31. Koppelingen
Informatie systeem A heeft een interne Logische Gegevens verzameling Klant. Hiervan maakt het wekelijks een extractie (KlantExport) die ter beschikking wordt gesteld aan de informatiesystemen B en C. In systeem B wordt KlantExport ingelezen en tijdens dit inlezen worden twee Logische gegevensverzamlingen, namelijk KlantArchief en KlantOndersteuning, in 1 batchrun geactualiseerd. Klantexport wordt verwijderd.
In systeem C wordt 1 interne gegevensverzameling bijgewerkt (OrderAdministratiePerKlant), en wordt KlantExport bewaard voor latere procesraadpleging middels een overzicht van ingelezen bestanden met aantallen, controle totalen en datums.

Tel deze functionaliteit apart voor de informatiesystemen A, B en C.

32. Tellen data element typen
Wat wordt meegenomen in de telling van de data element typen? (meerdere antwoorden mogelijk)

a. te wijzigen velden
b. getoonde velden
c. trigger / functioneel stuurgegeven, bijvoorbeeld menukeuze.
d. ingevoerde selectie gegevens
e. pageup/pagedown knoppen
f. kolomkoppen
g. kopregels
h. veldlabels
i. foutboodschappen (1 DET ongeacht aantal)
j. getoonde procesgegevens
k. overige ingevoerde gegevens, zoals bestandsnaam
l. systeemdatum
m. intern bijgewerkte gegevenselementen
n. paginanummer
o. vaste teksten op een scherm

Hoofdstuk 5
33. Tellen ILGV's
Bij het tellen van ILGV tellen we: (meerdere antwoorden mogelijk)

a. alleen gegevensverzamelingen die onderhouden worden;
b. door gebruikers gebruikt worden;
c. die tijdelijk zijn;
d. die permanent zijn;
e. historische gegevens bevatten, identiek aan een andere tabel;
f.historische gegevens bevatten, verschillend van een andere tabel;
g. procesgegevens bevatten, die voor gebruikers toegankelijk zijn;
h. procesgegevens bevatten, onverschillig of deze voor gebruikers toegankelijk zijn;

34. Relaties ILGV en KGV
Welke relaties zijn waar: (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

a. Een KGV in 1 systeem is soms een ILGV in een ander systeem;
b. Een ILGV in 1 systeem kan een KGV in een ander systeem zijn.
c. Een ILGV in 1 systeem kan een KGV in hetzelfde systeem zijn;
d. Een KGV in 1 systeem is altijd een ILGV in een ander systeem;
e. Een ILGV in 1 systeem kan een KGV voor verschillende andere systemen zijn;

35. Logische gegevensverzamelingen
Aan welke eisen moet een gegevens verzameling voldoen om hem als een Logische Gegevensverzameling te beschouwen?

a. de gegevens verzameling wordt gebruikt door het te tellen informatiesysteem;
b. de gegevensverzameling is permanent;
c. zowel a. als b.;
d. de gegevensverzameling wordt onderhouden door het informatiesysteem;
e. zowel a, b als d.;

Hoofdstuk 7
36. Criteria invoer functie
Welke criteria zijn belangrijk voor het bepalen of we te maken hebben met een invoerfunctie? a. Is de functie zelfstandig?

b. Is de functie door de gebruiker gevraagd?
c. Passeren er gegevens de systeemgrens?
d. Is de functie uniek?
e. Worden er andere data-element-types toegevoegd, gewijzigd of verwijderd?
f. Verschilt de logische verwerking?
g. Wordt er een transactie gestart?
h. Wordt er besturingsinformatie van buiten het systeem naar binnen gebracht?

37. Detail telling invoerfunctie(1)
Voor het verkoop informatie systeem is er een scherm ontworpen waarmee een aantal gegevens van de verkoper kunnen worden gewijzigd of verwijderd. De naam en geboortedatum gegevens komen uit de gegevensverzameling Medewerker in het personeelsinformatie systeem, dat voor dit doel geraadpleegd wordt. Regio en verkooptitel zijn gegevenselementen in de tabel Verkoper in het Verkoop Informatie Systeem, waarbij regio een verwijzing is naar een regio tabel, die uit code en omschrijving bestaat.
Voer een gedetailleerde functiepunt telling uit op de invoerfuncties.

Hier is het scherm ontwerp:Er is 1 mogelijke foutboodschap onderkend: De gegevens zijn door een andere gebruiker gewijzigd/verwijderd. De knop “Opslaan” kan leiden tot een nieuw of gewijzigd voorkomen in de gegevensverzameling Verkoper. De knop “Verwijderen” verwijdert de gegevens uit de gegevensverzameling Verkoper.

38. Detail telling invoerfunctie(2)
Voor de gebruiker bij het scherm uit de vorige opgave komt, krijgt de gebruiker eerst een scherm waarin hij de achternaam of een deel van de achternaam kan invoeren. Het systeem toont hierop een lijst van verkopers waarvan de naam aan het zoekcriterium voldoet. De gebruiker kan dan een van de verkopers selecteren, waarna het scherm uit de vorige opgave verschijnt. Hier zijn de scherm ontwerpen:Wanneer er meer dan 1 verkoper is, verschijnt hierna het verkoper selectiescherm:Bij selectie van 1 van de verkopers verschijnt het onderhoudsscherm uit de vorige opgave. Maak een gedetailleerde telling van alle gebruikerstransacties.

Hoofdstuk 8
39. Detail telling uitvoer functie
Voor het requirement management systeem, waarvan we in opgave 22 het datamodel zagen, is nu een rapport gedefinieerd. Hier is het invoer scherm waarmee het rapport kan worden opgevraagd:
En hier is de mogelijke uitvoer:

Beide rapporten kunnen door de gebruiker gesorteerd worden door op de titel te klikken. Maak een gedetailleerde telling.

Hoofdstuk 9
40. Detail telling opvraag functie
Voor stakeholders hebben we in het eerder genoemde requirements management systeem een informatiescherm, met de volgende vorm en inhoud:

Het scherm wordt gekozen vanuit een overzichtsrapport met alle stakeholders. De display knoppen worden alleen getoond als er daadwerkelijk iets te tonen valt, anders zijn ze onzichtbaar. Het datamodel is:


Maak een gedetailleerde functiepunt telling. Het overzicht met alle stakeholders hoeft hier niet geteld te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten