vrijdag 29 maart 2013

FPA certificering - oefenvragen (1)

My apologies for the english visitors, this post as well as the next few, will be in Dutch.

Deze post bevat, samen met de volgende posts, een alternatief FPA oefenexamen. Deze vragen heb ik opgesteld om "mijzelf te overhoren". Iedereen mag ze voor zijn/haar eigen oefeningen gebruiken. Gebruik door commerciële partijen alleen na toestemming.

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat deze vragen geen officiële status hebben. Er is dus geen garantie dat wie deze test goed maakt, ook het certificeringsexamen haalt.

De antwoorden worden in een aparte blog post gegeven.

1. ISO richtlijn
Als welke ISO richtlijn staan de telrichtlijnen bekend?
a. ISO/IEC 24000
b. ISO/IEC 24500
c. ISO/IEC 24570
d. ISO/IEC 24575

2. versie FPA telrichtlijnen?
Wat is de huidige versie van de FPA telrichtlijnen?
a. 2.0
b. 2.01
c. 2.2
d. 3.0

3. Toepassingsmogelijkheden
FunctiePuntAnalyse (FPA) is een methode waarmee (meerdere antwoorden mogelijk):
a. men een technologie onafhankelijke meting te doen van de door een geautomatiseerd informatiesysteem geboden functionaliteit;
b.  men deze meting kan gebruiken als basis voor het bepalen van de projectomvang bij de  realisatie;
c. men deze meting kan gebruiken als basis van de onderhoudsinspanning;
d. men projectleiders kan beoordelen op hun prestaties;
e. men een aantal factoren kan analyseren die de productiviteit beïnvloeden;
f. men de omvang van een informatiesysteem tijdens de ontwikkeling kan beheersen;
g. men de kwaliteit van de specificaties van een informatiesysteem kan toetsen;
h. Een methode voor het meten van de kwaliteit van een informatiesysteem;

4. Verantwoordelijke organisatie
De Nederlands FPA telrichtlijnen vallen onder de :
a. IFPUG
b. NEFPUG
c. NESMA

5. Onderwerpen:
Wat behandelen de telrichtlijnen van de Nesma standaard: (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Hoe een informatiesysteem geteld dient te worden;
b. Hoe men de telrichtlijnen dient te gebruiken als basis voor een projectbegroting;
c. Wat de productiviteitsnormen voor verschillende omgevingen zijn;
d. Bepalen van de technische omvang van een informatiesysteem;
e. Productiviteitsattributen;
f. Stappenplan voor tellen;

6. Relatie met scrum
Welke soorten tellingen behoren bij welke scrum hoofdfasen:
a. Indicatieve functiepuntentelling;
b. Globale functiepuntentelling;
c. Gedetailleerde functiepuntentelling;
1. main game
2. pre game
3. post game

7. Plaats in project fasering
Ten aanzien van de volgende soorten tellingen:
a. Initiële functiepuntentelling;
b. Tussentijdse functiepuntentelling;
c. Definitieve functiepuntentelling;
d. Finale functiepuntentelling;
Geef ze een plaats tijdens een project:
1. Aan het slot van een project;
2. Tijdens een project;
3. Voor de aanvang van een project;

8. Base Functional Components
In welke twee groepen worden de vijf gebruikersfuncties (base functional components) waaruit een fpa bestaat gegroepeerd?

...
...

9. Systeemgrens
Waarvoor is het bepalen van de systeemgrens belangrijk?
a. Om te bepalen wat een Logische gegevensverzameling is;
b. Om te bepalen of de gegevens van een gebruikerstransactie de systeemgrens passeren;
c. Om te kunnen tellen;
d. Om het InformatieSysteemOverzichtsschema te kunnen verifiëren;

10. Definitie complexiteit
Wat is de definitie van de complexiteit van een gebruikersfunctie:
a. De hoeveelheid informatieverwerking van een gebruikersfunctie op grond waarvan het aantal functiepunten aan de gebruikersfunctie wordt toegekend;
b. De hoeveelheid informatieverwerking van een gebruikersfunctie op grond waarvan het aantal functiepunten wordt berekend;
c. De complexiteit van de berekening en de hoeveelheid informatie die in de gebruikersfunctie verwerkt wordt;
d. De complexiteit van de informatie die door de gebruikersfunctie de systeemgrens passeert;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten